Voorkom tankpasfraude in 2020 en bespaar forse bedragen

Het is meestal de ideale oplossing voor bedrijven: een tankpas voor die medewerkers die nu eenmaal zakelijk op pad moeten. Helaas zitten in deze handige oplossing ook hoge risico’s verborgen. Zo bleek uit onderzoek van BP dat bij één op de twintig tankbeurten sprake is van brandstoffraude. En tankpasfraude wordt over het algemeen laat of niet ontdekt. Dus dit kan uw bedrijf duur komen te staan. In dit artikel worden de risico’s van een tankpas uiteengezet en komen diverse oplossingen naar voren. De risico’s van een tankpas Tankpasfraude kan in verschillende vormen voorkomen. Fraude door medewerkers zelf zit hem in het gebruiken van de tankpas voor privé, dus aftanken van andere auto’s van bijvoorbeeld gezinsleden van de werknemer. Deze vorm van fraude is moeilijk te ontdekken omdat het in het begin af en toe voorkomt, maar doorgaans neemt deze vorm van fraude een stelselmatig langdurig karakter aan omdat een volle […]