Spaar automatisch bij iedere tanktransactie 2 cent per liter

Registreer éénmalig de Actie Ease2pay Cashback bij klantenkaarten

 • Kies Klantenkaarten in je Rabo Wallet app

 • Kies Kaart toevoegen

 • Kies Actie Ease2pay Cashback

 • Kies Handmatig invoeren

 • Voer in het veld kaartnummer de tekst “Cashback” in

 • Je ziet nu de aangemaakte Actie Ease2pay Cashback klantenkaart

 • Vanaf nu ga je bij iedere tanking met de app 2 cent per liter korting sparen


Dan ontvang je automatisch 2 cent korting bij iedere keer dat je met de app tankt. Daarmee verdien je tot €10 op je bankrekening terug!

Actievoorwaarden

 
 1. Deze actie loopt t/m 31 maart 2021.
 2. Om deel te kunnen nemen aan de actie dien je gedurende de gehele actieperiode klant te zijn bij Ease2pay via de Rabo Wallet. 
 3. Indien je aan de actievoorwaarden voldoet word je beloond met 2 eurocent per liter (incl. btw) korting op de geldende brandstofprijs bij ieder tankstation in de app. Deze opgebouwde korting wordt per kwartaal (uitbetaaldata zijn 31 december 2020 en 31 maart 2021) op de bankrekening waar vandaan je betaalt teruggestort (‘cashback’). 
 4. In totaal kan met de cashback actie tot een maximum van 500 liter 2 eurocent per liter gespaard worden, wat optelt tot maximaal €10 per deelnemer gedurende de actieperiode. 
 5. Wanneer je binnen de actieperiode meer dan 500 liter tankt worden de gespaarde punten niet meer uitbetaald.
 6. De cashback komt bovenop eventuele andere promotieacties van individuele tankstations.
 7. Deelname aan de actie is gelimiteerd tot de eerste 10.000 deelnemers. Zodra dit aantal is bereikt kunnen bestaande deelnemers (waarvan al minimaal 1 tankbeurt in het kader van deze actie is beloond met cashback) tot het einde van de actieperiode met de actie doorgaan. Nieuwe deelnemers worden echter vanaf dat moment niet meer tot de actie toegelaten. 
 8. Rabobank, Ease2pay en/of de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie. 
 9. Ease2pay is gerechtigd naar eigen oordeel en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden hiertoe reden geven, zonder op enige wijze tot schadevergoeding te zijn gehouden jegens de deelnemers.
 10. In geval van vermoeden of verdenking van fraude behoudt Ease2pay zicht het recht voor om personen uit te sluiten van deelname en/of reeds gespaarde cashback af te schrijven. 

Meer weten over deze actie?