Privacy policy 2023

Privacy Policy – Ease2pay
Datum laatste update 18-8-2017
Ease2pay B.V. biedt u de mogelijkheid om via haar Ease2platform gebruik te maken van verschillende
Ease2pay functionaliteiten. Het gaat daarbij onder meer om op een eenvoudige wijze transacties te
verrichten op het gebied van tanken of parkeren. U kunt het Ease2platform benaderen via uw browser,
of via een van onze eigen app of via apps van andere aanbieders (Powered by Ease2pay). Tevens
kunt aankopen doen bij aanbieders die zich bij ons hebben aangesloten (Verkopers) of gebruik
maken van dienstverlening van derden op het gebied van parkeren (Parkeerdienstverleners) . Om
onze producten en diensten, en die van derden te kunnen aanbieden, verwerken wij bepaalde
persoonsgegevens van u. In deze Privacy Policy leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u
verwerken, voor welke doeleinden wij dit doen en hoe u uw rechten onder de privacyregelgeving kunt
uitoefenen. Voor zover het gaat om verwerkingen door derden, verwijzen wij u graag naar het
privacybeleid van deze partijen.
Wij kunnen deze Privacy Policy van tijd tot tijd aanpassen. We raden u daarom aan deze Privacy
Policy regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. De datum van
de laatste versie staat bovenaan deze Privacy Policy. Meer informatie over de voorwaarden voor het
gebruik van het Ease2pay vindt u in onze Algemene Voorwaarden ease2pay.nl/terms .

 1. Op wie is deze Privacy Policy van toepassing?
  Deze Privacy Policy is op u van toepassing wanneer u gebruikmaakt van Ease2pay, en via dat
  platform producten of diensten van ons of van de aanbieders waarmee wij samenwerken, afneemt.
 2. Wie is de (verwerkings)verantwoordelijke voor de verwerking van mijn
  persoonsgegevens?
  Ease2pay is de (verwerkings)verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen
  het Ease2platform.
  Voor zover naast Ease2pay ook anderen uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden verwerken
  binnen het Ease2platform zijn zij, naast ons, elk zelfstandig (verwerkings)verantwoordelijke. Er is
  sprake van gedifferentieerde verantwoordelijkheid. Ease2pay is niet verantwoordelijk voor het privacyof cookiebeleid zoals dat wordt uitgevoerd door deze andere (verwerkings)verantwoordelijken.
  Andere app aanbieders: Powered by Ease2pay
  Wij werken samen met aanbieders van andere apps, die in hun eigen apps ook de Ease2pay
  functionaliteiten kunnen aanbieden. Een overzicht van deze aanbieders kunt u hier
  ease2pay.nl/verkopers vinden. Bij het aanbieden van de Ease2-functionaliteiten moet u bijvoorbeeld
  denken aan de mogelijkheid om eenvoudig mobiel te betalen. U herkent de Ease2pay
  betaalfunctionaliteiten in de apps van deze aanbieders aan ons Ease2pay logo.
  Aanbieders van producten en diensten: Verkopers
  Wij werken daarnaast samen met dienstverleners die bij ons zijn aangesloten en die binnen het
  Ease2pay hun producten en diensten aanbieden (Verkopers). Ook werken wij samen met
  dienstverleners op het gebied van parkeerdiensten (Parkeerdienstverleners). Een overzicht van
  deze Verkopers en Parkeerdienstverleners vindt u hier ease2pay.nl/parkeerdienstverleners.
 3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt binnen het Ease2pay?
  Welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hangt af van de wijze waarop u gebruik maakt van het
  Ease2pay en welke producten en diensten u afneemt.
  Aanmaken van een Ease2pay account
  Wij bieden u de mogelijkheid om een account aan te maken, zodat uw gegevens binnen het
  Ease2platform worden opgeslagen en u op eenvoudige wijze gebruik kunt maken van de Ease2pay
  functionaliteiten en die van onze Verkopers en Parkeerdienstverleners. Via uw locatie kunt u
  eenvoudig zien welke Verkopers en Parkeerdienstverleners er in uw buurt zijn.
  U kunt op verschillende manieren een account aanmaken: via Facebook, via Google en via uw e-mail
  adres. Wanneer u een account aanmaakt krijgt u toegang tot een persoonlijke profielpagina waarin uw
  persoonsgegevens van uzelf kunt invullen en wijzigen. Indien u een account aanmaakt, zullen wij de
  volgende persoonsgegevens van u verwerken (sommige velden hiervan zijn optioneel):
  a. Naam
  b. Contactgegevens zoals uw e-mail adres, telefoonnummer, woon- en/of afleveradres
  c. Naam van de organisatie waar u werkt
  d. Inloggegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord
  e. Geslacht en geboortedatum
  f. Gegevens van het apparaat (tablet, telefoon, computer) waarmee u gebruik maakt van het
  Ease2platform, zoals uw MAC adres of uw IP adres
  g. Afhankelijk van de wijze waarop u zich registreert, uw account gegevens van Facebook of
  Google
  h. Uw locatie (gps)
  Wanneer u een account heeft aangemaakt, bieden wij u de mogelijkheid om hieraan ook informatie
  over uw voertuig toe te voegen. Door uw kenteken te koppelen kunt u deze gebruiken wanneer u
  bijvoorbeeld gebruik maakt van de parkeerdiensten.
  Wanneer u via uw account gebruik maakt van Ease2pay, verwerken wij de hieronder per functionaliteit
  genoemde gegevens in combinatie met uw accountgegevens. Wij verwerken uw gegevens in een
  overzicht dat u achteraf kunt raadplegen binnen het Ease2platform.
  Maakt u liever geen account aan, dan is dat ook mogelijk om een beperkt aantal diensten binnen de
  app te gebruiken.
  Betalen
  Met de functionaliteit Ease2pay bieden wij u de mogelijkheid om eenvoudig betaaltransacties te
  verrichten. Wanneer u een account hebt kunt u gebruik maken van onze digitale portemonnee functie.
  Wanneer u geen account heeft of geen gebruik wenst te maken van de digitale portemonnee functie
  kunt u betalen via credit card of IDEAL.
  Wanneer u gebruik maakt van de digitale portemonnee functie, verwerken wij naast de gegevens die u
  opgeeft voor het aanmaken van uw account, uw bankgegevens (bankrekeningnummer, creditcard
  data), transactiegegevens, de hoogte van uw Elektronisch Tegoed en uw bestedingsruimte en de
  datum en tijd van uw aankoop alsmede de locatie. Wij maken het voor u mogelijk om een overzicht in
  te zien van transacties die u heeft verricht met Ease2pay.
  Wanneer u geen gebruik maakt van de digitale portemonnee functie, bieden wij de mogelijkheid om de
  transactie via uw creditcard maatschappij of bank (iDEAL) te laten verlopen.
  Parkeren
  Wanneer u gebruik maakt van de parkeerdienst verwerken wij de gegevens van uw account in
  combinatie met de gegevens die in de betreffende gemeente of parkeerfaciliteit noodzakelijk zijn om
  de parkeerdiensten uit te voeren. Het gaat daarbij in ieder geval om uw locatie, uw aankomsttijd en
  eindtijd, de parkeerduur, het parkeerproduct, uw kenteken en eventuele andere noodzakelijke
  gegevens over uw voertuig of over de locatie waar u parkeert (bijvoorbeeld voorwaarden van de
  aanbieder van deze locatie).
  Tanken en andere aankopen
  Wanneer u gebruik maakt van de diensten tanken en scan & pay verwerken wij de gegevens die
  noodzakelijk zijn om de transactie af te handelen tussen u en de Verkoper. Het gaat daarbij in ieder
  geval om de identiteit van de Verkoper en diens locatie de producten die u koopt, de prijs en de
  hoeveelheid hiervan en de tijd en datum van de aankoop.
  Wanneer u een account heeft, kunnen wij deze gegevens koppelen aan uw account. Op die manier
  heeft u inzicht in de aankopen die u hebt gedaan. Daarnaast kunnen wij bepaalde account gegevens
  van u delen met de Verkoper zodat deze u gerichte aanbiedingen aan u kan doen. Het kan daarbij
  gaan om gegevens die u heeft opgegeven over loyalty programma’s (waaronder een klantnummer)
  Persoonsgegevens die wij verwerken wanneer wij contact met u hebben
  Wanneer u gebruik maakt van Ease2pay kunt u altijd contact met ons opnemen via onze
  klantenservice en via sociale media. Wij verwerken dan de persoonsgegevens die u bij uw contact
  aan ons verstrekt.
  Gegevens over uw gebruik van Ease2pay
  Wanneer u onze websites bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze Ease2pay aps, dan
  verwerken we gegevens over uw surfgedrag, zoals het type apparaat dat u gebruikt om onze websites
  te bezoeken of onze apps te gebruiken, het browser type, de datum en tijd van de sessie en
  informatie over de onderdelen van onze website of apps die u bezocht heeft. Meer informatie hierover
  vindt u in ons Cookiebeleid ease2pay.nl/cookies.
 4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
  Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat u de functionaliteiten van Ease2pay zo optimaal mogelijk
  kunt benutten. Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a. Om u toegang te geven tot Ease2pay, uw account te beheren en u gebruik te laten maken van
  de gewenste functionaliteiten van Ease2pay.
  b. Om Verkopers met wie wij samenwerken in staat te stellen de door u gevraagde diensten aan u
  te verlenen.
  c. Voor het verbeteren van onze dienstverlening, waaronder het effectief plaatsen van informatie
  in onze Ease2pay apps en websites.
  d. Intern beheer, beveiliging van het Ease2platform en opsporen van fraude.
  e. Om contact met u te onderhouden, u van informatie te voorzien en uw vragen en verzoeken af
  te handelen.
  f. Afhandelen van klachten, geschillen en procedures.
  g. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om onze rechten en belangen te beschermen.
  Om bezoekersstatistieken en user profielen te maken zodat wij inzicht krijgen in het gedrag en
  de voorkeuren van onze (potentiële) gebruikers en wij de content kunnen afstemmen op hun
  interesses
  h. Voor direct marketing doeleinden.
 5. Hoe worden gebruikersstatistieken opgesteld en verwerkt?
  Wij houden bij hoe de gebruikers Ease2pay apps en website gebruiken, welke pagina’s zij het meest
  bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze
  informatie kunnen wij bezoekersstatistieken opstellen. We gebruiken hiervoor automatische tools naar
  algemene trends in het gebruik van het Ease2pay en social media en om inzicht te krijgen in het
  gedrag en de voorkeuren van onze (potentiële) gebruikers. Meer informatie hierover vindt u in ons
  Cookiebeleid ease2pay.nl/Cookies.
  Wij kunnen aan deze gegevens informatie toevoegen die wij ontvangen van derden met wie wij
  samenwerken of uit openbare bronnen. Wij verwerken deze gegevens verder in geaggregeerde vorm.
  Dat houdt in dat wij voor bedrijfsdoeleinden rapporten opmaken waarin de informatie niet langer ter
  herleiden is naar individuen.
  We gebruiken de resultaten uit ons statistisch onderzoek om Ease2pay te evalueren en onze
  dienstverlening te verbeteren. Ook kunnen wij gegevens die wij verwerken in het kader van statistisch
  onderzoek verder verwerken voor onze direct marketing activiteiten. Dit laatste zullen wij alleen doen
  wanneer u ook toestemming heeft gegeven om nieuwsbrieven, aanbiedingen of andere marketing
  berichten te ontvangen
  We delen de geaggregeerde rapporten met de Verkopers zodat zij kunnen nagaan hoeveel gebruikers
  gedurende een bepaalde periode via Ease2pay producten en diensten bij hen hebben besteld of om
  de effectiviteit van een aanbieding te meten.
 6. Worden uw persoonsgegevens ook gebruikt voor direct marketing doeleinden?
  Wanneer u een account aanmaakt in Ease2pay vragen wij u om toestemming te geven om uw
  persoonsgegevens te gebruiken voor direct marketing. Deze berichten zijn van ons afkomstig, en
  kunnen betrekking hebben op onze eigen producten of diensten, maar ook op producten of diensten
  van derden, zoals de Verkopers waarmee wij samenwerken.
  Onze berichten versturen we via verschillende digitale kanalen, zoals e-mail, push berichten via het
  Ease2pay en sociale media. Om u langs een van deze kanalen gerichte aanbiedingen te kunnen
  doen, kunnen wij gebruik maken van automatische tools om uw persoonsgegevens te analyseren. Wij
  gebruiken hiervoor de persoonsgegevens die wij al van u hebben, al dan niet aangevuld met
  gegevens verkregen door statistisch onderzoek en gegevens die wij ontvangen van derden of uit
  openbare bronnen. Op die manier kunnen wij u bijvoorbeeld attenderen op acties bij u in de buurt of
  aanbiedingen doen die voor u interessant zijn op basis van uw aankoopgedrag.
  Zonder uw toestemming zullen wij u geen direct marketing berichten sturen langs een van de
  genoemde digitale kanalen. Mocht u -indien u eenmaal uw toestemming heeft gegeven – naderhand
  toch geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment eenvoudig
  afmelden. U kunt dit doen via de link in de berichten die wij versturen of door uw instellingen in uw
  profiel aan te passen. Ook kunt u contact met ons opnemen via support@ease2pay.nl.
 7. Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?
  Behalve dat onze daartoe geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot uw persoonsgegevens,
  kunnen wij ook derden toegang hiertoe geven. Het gaat hierbij om de volgende partijen:
  Andere app aanbieders: Powered by Ease2pay
  Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de andere app aanbieders, voor zover dit noodzakelijk is
  om de Ease2pay functionaliteiten binnen de apps van deze aanbieders te laten functioneren.
  Aanbieders van producten en diensten (Verkopers)
  Wanneer u producten of diensten van de Verkopers afneemt, krijgen zij hiervoor toegang tot de
  persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om aan uw verzoek te voldoen. Als u gegevens van uw
  klantenkaart van een van de Verkopers koppelt aan uw account bij Ease2pay, dan kan de betreffende
  Verkoper uw transactiehistorie van deze producten en diensten verwerken voor de aanpassing van uw
  puntensaldo.
  Bij parkeerdiensten verstrekken wij aan de relevante parkeerdienstverlener de gegevens die
  noodzakelijk zijn om het parkeerbeheer uit te voeren. Het kan dan gaan om uw kenteken, datum en
  tijdstip, parkeerduur en de locatie waar u geparkeerd staat.
  Ease2payDe Verkoper ontvangt van ons daarnaast (geaggregeerde) statistieken, waarmee hij
  bijvoorbeeld kan nagaan hoeveel gebruikers gedurende een bepaalde periode bij hem zijn ingecheckt
  en hoeveel gebruikers van zijn loyalty programma gebruik maken.
  Hosting providers en andere bewerkers
  Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van diensten van derden, bijvoorbeeld voor de
  hosting en het beheer van de Ease2pay apps en website. Wij hebben met deze dienstverleners
  bewerkersovereenkomsten/verwerkersovereenkomsten gesloten op basis waarvan zij alleen
  persoonsgegevens mogen verwerken in overeenstemming met onze instructies. Ook verplichten wij
  deze dienstverleners om de persoonsgegevens adequaat te beveiligen en te beschermen tegen
  beveiligingsincidenten.
  Overnemende of aankopende partijen
  Wanneer Ease2pay B.V. wordt betrokken bij een fusie, overname of verkoop van (een deel) van onze
  activa, heeft de fuserende of overnemende partij toegang tot uw gegevens, voor zover dit noodzakelijk
  is voor de overname of fusie.
  Politie/justitie/andere overheidsinstanties
  Ease2pay kan worden verplicht om uw gegevens te verstrekken op grond van de wet, een uitspraak
  van de rechter of een aanwijzing van een bevoegde toezichthouder of overheidsinstantie. Zo kunnen
  we bijvoorbeeld door de Belastingdienst worden verplicht om uw persoonsgegevens en gegevens
  over uw parkeergedrag door te geven.
 8. Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen. De
  grondslag voor de gegevensverwerking kan daardoor gevonden worden in de uitvoering van de
  overeenkomst die wij met u hebben en waarop onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  Verder hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor
  bijvoorbeeld statistische doeleinden, zodat wij onze dienstverlening blijvend kunnen optimaliseren en
  kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op
  grond van bepaalde belastingwetten.
  Toestemming
  Voor het sturen van direct marketing berichten vragen wij u om uw toestemming. Wij vragen ook uw
  toestemming wanneer wij bepaalde gegevens uit uw telefoon willen verwerken zoals locatie gegevens
  en App installatie ID (voor push notificaties), deze is per installatie uniek. Wanneer wij uw
  persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kunt u deze toestemming ieder moment
  weer intrekken. Houdt er wel rekening mee dat wanneer u ons geen toestemming geeft voor bepaalde
  verwerkingen of wanneer u uw toestemming intrekt, u mogelijk niet alle functionaliteiten van Ease2pay
  kunt gebruiken en dat u niet voor alle aanbiedingen en acties van de Verkopers in aanmerking komt.
 9. Worden cookies gebruikt?
  Wij maken gebruik van cookies binnen de omgeving van de Ease2pay apps en op onze websites.
  Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoeken aan
  Ease2pay willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies
  gebruiken. Lees hierover meer in ons Cookiebeleid ease2pay.nl/Cookies.
 10. Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?
  Het kan voorkomen dat wij derden inschakelen die persoonsgegevens namens ons verwerken
  (bewerkers) die gevestigd zijn een land buiten de EU, waar mogelijk niet hetzelfde niveau van
  bescherming van persoonsgegevens geldt als in Nederland. We hebben daarom met deze bewerkers
  overeenkomsten gesloten waarin ze zich verplichten om passende waarborgen te treffen (zogeheten
  EU modelcontracten), of zien er op toe dat deze leveranciers zich kunnen beroepen op een ander
  passend instrument om de bescherming van persoonsgegevens te garanderen.
 11. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
  We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden
  beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige
  vernietiging. Wij nemen daarvoor passende beveiligingsmaatregelen en hebben hierover ook
  afspraken gemaakt met onze leveranciers.
 12. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze Privacy Policy
  genoemde doeleinden, of voor zolang de wet dit voorschrijft. Wij bewaren wij uw persoonsgegevens
  maximaal twee jaar nadat u uw account heeft opgezegd of maximaal twee jaar nadat u voor het laatst
  een Dienst van ons heeft opgenomen. Wanneer een specifieke wet dit voorschrijft, kunnen wij uw
  gegevens langer bewaren.
 13. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
  Op grond van de privacyregelgeving heeft u met redelijke tussenpozen recht op inzage, correctie en
  verwijdering van uw gegevens. Een groot deel van uw gegevens kunt u inzien en aanpassen via de
  Ease2pay apps of de instellingen van uw telefoon. U kunt ook een gespecificeerd inzage-,
  correctieverzoek naar ons mailen via support@ease2pay.nl. Wij zullen in beginsel binnen vier weken
  op dergelijk verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de desbetreffende
  persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om die
  persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering
  verzetten.
 14. Klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  Indien u meent dat sprake van schending van uw privacy kunt u hierover een klacht indienen bij de
  Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website
  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 15. Contact
  Wij zijn gevestigd in het aan de Marconistraat 16 in Rotterdam. Ons KvK-nummer is 69106460. Voor
  vragen over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens of om uw rechten uit te oefenen
  kunt u contact opnemen met ons via support@ease2pay.nl